MentalSail

  • Zijn grenzen verleggen en transparantie belangrijk?mentalsail

MentalSail zal de grenzen verkennen en duidelijkheid geven.

Tijdens het zeilen komt het gedrag onder de loep en hoe maak je dat je collega’s duidelijk.

Hoe reageer je als persoon en als team als het komt op verantwoordijkheid aangaan?

MentalSail is een training van 1 of 2 dagen, waarin luisteren naar elkaar en aanspreken van elkaar de basis is.  De training bestaat uit werkelijke uitdagingen aangaan op het gebied van gedrag en je persoonlijke overtuigingen onder verschillende omstandigheden.

De onderdelen die in deze training naar voren komen:

  • basis vooronderstellingen                         wie is er verantwoordelijk?
  • ABC methode                                               echt luisteren of oordelen?
  • Omgaan met kritiek                                    hoe doe je dat?
  • Eenwording  1x 1 = 3                                   echt leren van anderen is te gek!
  • Neurologische niveaus                               op welke niveau heb ik contact?
  • Feedback                                                       hoe koppel ik dat terug?
  • overtuigingen                                               wat zijn mijn overtuigingen?

Het resultaat = acceptatie en openstaan voor elkaar om van elkaar te leren in plaats van af te branden.